Działalność sportowo-rekreacyjna

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do sportu i rekreacji:

  • do wglądu oświadczenie o dochodach -  ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2023 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (PIT-37 za  2023 r.). W przypadku, gdy dochód na członka rodziny przekracza 5200 zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu lub jeżeli dochód został wcześniej określony przy składaniu pierwszego wniosku o świadczenia socjalne w 2024 r.;
  • oryginał faktury lub rachunku wystawionego na uprawnionego za zajęcia sportowo- rekreacyjne w bieżącym roku kalendarzowym, jeżeli korzysta ze sportu i rekreacji w innych miejscach niż ZUT, dopuszcza się faktury elektroniczne;
  • jednostki ZUT tj. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademicki Ośrodek Jeździecki mogą potwierdzać wpłaty za zajęcia sportowo-rekreacyjne w danym roku na wnioskach o dofinansowanie do sportu i rekreacji, nie mają obowiązku wystawienia wnioskującym faktur VAT.

 

Tabela dofinansowania do sportu i rekreacji w  2024 r. 

grupaIIIIII
dochód (brutto)0-2600 zł2601-5200 złpowyżej 5200 zł
kwota dofinansowania (brutto)200 zł160 zł

120 zł