Spis telefonów do pracowników z Pionu Kanclerza

Zastępca Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych

mgr inż. Hubert Góralski- tel. 91 449-45-59

Kancelaria Główna

 1. mgr inż. Małgorzata Poniecka - kierownik działu - tel. 91 449-41-22
 2. mgr inż. Wioleta Osip - samodzielny referent - tel. 91 449-49-63
 3. mgr Sylwia Duchnowska - starszy referent – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 4. mgr Ewelina Cadler* - samodzielny referent – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 • Sekcja - Archiwum Uczelniane
 1. mgr Anna Lewon - samodzielny referent - al. Piastów 48 tel. 91 449-60-11, al. Piastów 19 tel. 91 449-44-38

Dział Techniczny

 1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
 2. Zastępca Kierownika - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
 3. Specjalista ds. przetargów  - mgr inż. Lucyna Sowińska -  91 449 44 10
 4. Samodzielny referent - mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska* - 91 449 49 38
 5. Specjalista ds. budowlanych - mgr Justyna Łowicka - 91 449 43 03
 6. Specjalista ds. kosztorysowania - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92
 7. Specjalista ds. budowlanych - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
 8. Specjalista ds. budowlanych - Beata Bernardelli - 91 449 45 62
 9. Specjalista ds. budowlanych - mgr Magdalena Kremer - 91 449 49 38
 10. Specjalista ds. budowlanych - Grażyna Soboń - 91 449 45 17

Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 1. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Teresa Godlewska - 91 449 43 03
 2. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Joanna Jabłońska - 91 449 48 92
 3. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - Andrzej Dobrowolski - 91 449 45 17
 4. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Piotr Bielak - 91 449 44 10
 5. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Andrzej Bednarowski - 91 449 46 41
 6. Główny specjalista - mgr inż. Tadeusz Klinger - 91 449 40 46

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. mgr inż. Joanna Gęślowska - kierownik działu - tel. 91 449 49 28
 2. mgr Urszula Andros - samodzielny referent - tel. 91 449 41 16
 3. mgr Anna Latkowska- specjalista - tel. 91 449 41 16
 4. mgr Katarzyna Gącik - kierownik obiektu BJM (al. Piastów 48), Nanotechnologia (al. Piastów 45)  Biblioteki Głównej (Ku Słońcu 140) - tel. 91 449 46 19
 5. inż. Elżbieta Górnik - kierownik obiektu Campus nr 2 - tel. 91 449 68 52
 • Sekcja Nieruchomości
 1. mgr inż. Agnieszka Józefacka - kierownik Sekcji Nieruchomości - tel. 91 449 49 21
 2. mgr inż. Edyta Winiarczyk*  - specjalista ds. najmów i dzierżaw - 91 449 45 02
 3. lic. Wioleta Pec - specjalista ds. najmów i dzierżaw - 91 449 40 82, 91 449 46 53
 4. mgr Sylwia Duchnowska - starszy Referent - 91 449 40 82 - oddelegowanie do sekretariatu Kanclerza
 5. Katarzyna Łuszkiewicz- referent - tel. 91 449 45 02
 • Sekcja Eksploatacji
 1. mgr inż. Sławomir Małolepszy - kierownik Sekcji Eksploatacji - tel. 91 449 44 75
 2. Elżbieta Trautman - specjalista ds. rozliczania faktur - 91 449 45 10
 3. inż. Jan Bednarczyk - specjalista - tel. 91 449 44 75
 • Zespół Inwentaryzacyjny
 1. Dorota Kawka - specjalista ds. inwentaryzacji - tel. 91 449 41 49
 2. Teresa Ptaszyńska - specjalista ds. inwentaryzacji - te. 91 449 41 49
 3. Bożena Trybuła - specjalista ds. inwentaryzacji - tel. 91 449 41 49
 4. Grażyna Lipowska - specjalista ds. inwentaryzacji - tel. 91 449 41 49

Dział Zamówień Publicznych

 1. mgr Adam Spychała - kierownik działu - tel. 91 449-49-18
 2. mgr Agnieszka Ławrynowicz - specjalista - tel. 91 449-49-16
 3. mgr Monika Stępczyńska - specjalista - tel. 91 449-40-42
 4. mgr Katarzyna Zielonka - specjalista - tel. 91 449-40-42
 5. Sławomir Tarnawski - referent - tel. 91 449-49-18
 6. Magdalena Łapińska - referent ds. administracyjnych DZP - tel. 91 449-49-16

Dział Socjalny

 1. mgr Dominika Łągiewka - kierownik działu - tel. 91 449-44-04
 2. mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda - specjalista - tel. 91 449-43-05
 3. mgr inż. Jolanta Zalewska - specjalista - tel. 91 449-41-24
 4. lic. Beata Załęska - specjalista - tel. 91 449-41-24
 5. lic. Karolina Nowakowska - specjalista - tel. 91 449-43-05

Hotele Asystenta

 1. mgr Halina Ziemichód - kierownik Hotelu Asystenckiego - ul. Szwoleżerów 3 tel. 91 449- 48-52, ul. Chopina 61 tel. 91 449-64-95

Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Windykator 

 1.  mgr Anna Dębowska - Główny Windykator - tel. 91 449- 47-06

  *  czasowa nieobecność