Spis telefonów do pracowników z Pionu Kanclerza

Zastępca Kanclerza ds. technicznych

mgr inż. Tadeusz Klinger -  telefon 449-40-46

Kancelaria Główna

 1. mgr inż. Małgorzata Poniecka - kierownik działu - tel. 91 449-41-22
 2. mgr inż. Wioleta Osip - samodzielny referent - tel. 91 449-49-63
 3. mgr Ewelina Cadler - samodzielny referent – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 • Sekcja - Archiwum Uczelniane
 1. mgr Anna Lewon - samodzielny referent - al. Piastów 48 tel. 91 449-60-11, al. Piastów 19 tel. 91 449-44-38

Dział Techniczny

 1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
 2. Zastępca Kierownika - inż. Henryk Lizakowski - 91 449 45 59
 3. Specjalista ds. budowlanych - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
 4. Specjalista ds. przetargów - mgr inż. Lucyna Sowińska - 91 449 44 10
 5. Samodzielny referent - mgr inż. arch. Katarzyna Kubik - 91 449 49 38
 6. Samodzielny referent - inż. Ewa Czerwonka - 91 449 49 38
 7. Specjalista ds. budowlanych - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
 8. Specjalista ds. budowlanych - Beata Bernardelli - 91 449 45 62
 9. Specjalista ds. kosztorysowania - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92

Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 1. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Małgorzata Kubiena - 91 449 48 92
 2. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - Jan Pyła - 91 449 43 03
 3. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Piotr Szperka - 91 449 45 17
 4. Inspektor nadzoru ds. budowlanych- mgr inż. Sylwia Gregorczyk Buchholz -91 449 48 92
 5. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - Andrzej Dobrowolski - 91 449 45 17
 6. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Renata Hałas - 91 449 44 10
 7. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Andrzej Bednarowski - 91 449 46 41
 8. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Janusz Budzyła - 91 449 43 03

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. mgr inż. Joanna Gęślowska - kierownik działu - tel. 91 449-49-28
 2. mgr Katarzyna Gącik - kierownik obiektu BJM (al. Piastów 48), Nanotechnologia (al. Piastów 45)  Biblioteki Głównej (Ku Słońcu 140) - tel. 91 449-46-19
 3. inż. Elżbieta Górnik - kierownik obiektu Campus nr 2 - tel. 91 487 10 49
 • Sekcja Nieruchomości
 1. mgr inż. Agnieszka Józefacka - kierownik Sekcji Nieruchomości - tel. 91 449-49-21
 2. mgr Paweł Kurpiewski - specjalista - tel. 91 449-41-16
 3. Grażyna Anastaziak - specjalista ds. najmów i dzierżaw - tel. 91 449-40-82
 4. mgr Anna Latkowska– Wimonć - specjalista - tel. 91 449-49-21
 5. Elżbieta Trautman - specjalista ds. najmów i dzierżaw - 91 449 45 10
 6. Wioleta Pec - specjalista - 91 449 47 06
 7. Sylwia Duchnowska - starszy Referent - 91 449 40 82
 • Sekcja Eksploatacji
 1. mgr inż. Sławomir Małolepszy - kierownik Sekcji Eksploatacji - tel. 91 449-44-75
 2. mgr inż. Edyta Winiarczyk* - samodzielny referent ds. rozliczania faktur - 91 449 45 02
 3. mgr inż. Kinga Wolny - specjalista ds. rozliczania faktur -  91 449 45 10           

Dział Zamówień Publicznych

 1. mgr Zdzisław Maniakowski - kierownik działu - tel. 91 449-42-50
 2. mgr Agnieszka Ławrynowicz - specjalista - tel. 91 449-49-16
 3. mgr Monika Stępczyńska - specjalista - tel. 91 449-40-42
 4. mgr Katarzyna Zielonka - specjalista - tel. 91 449-40-42
 5. mgr Adam Spychała - specjalista - tel. 91 449-49-18
 6. Sławomir Tarnawski - referent - tel. 91 449-49-18
 7. Magdalena Łapińska - referent ds. administracyjnych DZP - tel. 91 449-49-16

Dział Socjalny

 1. mgr Dominika Łągiewka* - kierownik działu - tel. 91 449-44-04
 2. mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda - p.o. kierownika działu - tel. 91 449-44-04
 3. mgr inż. Jolanta Zalewska - specjalista - tel. 91 449-41-24
 4. lic. Beata Załęska - specjalista - tel. 91 449-41-24
 5. Renata Strużyńska - samodzielny referent - tel  91 449 43 05
 6. lic. Karolina Nowakowska - specjalista - tel. 91 449-43-05

Hotele Asystenta

 1. mgr Halina Ziemichód - kierownik Hotelu Asystenckiego - ul. Szwoleżerów 3 tel. 91 449- 48-52,
 2. mgr Anna Dąbkowska- zastępca kierownika Hotelu Asystenckiego- ul. Chopina 51 tel. 91 449-64-95

Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Windykator 

 1.  mgr Anna Dębowska - Główny Windykator - tel. 91 449- 47-06

  *  czasowa nieobecność