Spis telefonów do pracowników z Pionu Kanclerza

Zastępca Kanclerza ds. technicznych

 telefon 449-40-46

Kancelaria Główna

 1. mgr inż. Małgorzata Poniecka - kierownik działu - tel. 91 449-41-22
 2. mgr inż. Wioleta Osip - samodzielny referent - tel. 91 449-49-63
 3. mgr Sylwia Duchnowska - starszy referent – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 4. mgr Ewelina Cadler* - samodzielny referent – obsługa sekretariatu - tel. 91 449-41-20
 • Sekcja - Archiwum Uczelniane
 1. mgr Anna Lewon - samodzielny referent - al. Piastów 48 tel. 91 449-60-11, al. Piastów 19 tel. 91 449-44-38

Dział Techniczny

 1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
 2. Zastępca Kierownika - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
 3. Specjalista ds. przetargów  - mgr inż. Lucyna Sowińska -  91 449 44 10
 4. Samodzielny referent - mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska - 91 449 49 38
 5. Specjalista ds. budowlanych - mgr Justyna Łowicka - 91 449 43 03
 6. Specjalista ds. kosztorysowania - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92
 7. Specjalista ds. budowlanych - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
 8. Specjalista ds. budowlanych - Beata Bernardelli - 91 449 45 62

Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 1. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Sylwia Gregorczyk-Buchholz - 91 449 49 38
 2. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Teresa Godlewska - 91 449 43 03
 3. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Joanna Jabłońska - 91 449 48 92
 4. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - Andrzej Dobrowolski - 91 449 45 17
 5. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Piotr Bielak - 91 449 44 10
 6. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Andrzej Bednarowski - 91 449 46 41

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. mgr inż. Joanna Gęślowska - kierownik działu - tel. 91 449 49 28
 2. mgr Paweł Kurpiewski - specjalista - tel. 91 449 41 16
 3. mgr Anna Latkowska-Wimonć - specjalista - tel. 91 449 41 16
 4. mgr Katarzyna Gącik - kierownik obiektu BJM (al. Piastów 48), Nanotechnologia (al. Piastów 45)  Biblioteki Głównej (Ku Słońcu 140) - tel. 91 449 46 19
 5. inż. Elżbieta Górnik - kierownik obiektu Campus nr 2 - tel. 91 487 10 49
 • Sekcja Nieruchomości
 1. mgr inż. Agnieszka Józefacka - kierownik Sekcji Nieruchomości - tel. 91 449 49 21
 2. mgr inż. Edyta Winiarczyk*  - specjalista ds. najmów i dzierżaw - 91 449 45 10
 3. lic. Wioleta Pec - specjalista ds. najmów i dzierżaw - 91 449 40 82, 91 449 46 53
 4. Sylwia Duchnowska - starszy Referent - 91 449 40 82 - oddelegowanie do sekretariatu Kanclerza
 • Sekcja Eksploatacji
 1. mgr inż. Sławomir Małolepszy - kierownik Sekcji Eksploatacji - tel. 91 449 44 75
 2. Elżbieta Trautman - samodzielny referent ds. rozliczania faktur - 91 449 45 10
 3. inż. Jan Bednarczyk - specjalista - tel. 91 449 44 75           

Dział Zamówień Publicznych

 1. mgr Zdzisław Maniakowski - kierownik działu - tel. 91 449-42-50
 2. mgr Agnieszka Ławrynowicz - specjalista - tel. 91 449-49-16
 3. mgr Monika Stępczyńska - specjalista - tel. 91 449-40-42
 4. mgr Katarzyna Zielonka - specjalista - tel. 91 449-40-42
 5. mgr Adam Spychała - specjalista - tel. 91 449-49-18
 6. Sławomir Tarnawski - referent - tel. 91 449-49-18
 7. Magdalena Łapińska - referent ds. administracyjnych DZP - tel. 91 449-49-16

Dział Socjalny

 1. mgr Dominika Łągiewka* - kierownik działu - tel. 91 449-44-04
 2. mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda - p.o. kierownika działu - tel. 91 449-44-04
 3. mgr inż. Jolanta Zalewska - specjalista - tel. 91 449-41-24
 4. lic. Beata Załęska - specjalista - tel. 91 449-41-24
 5. Renata Strużyńska - samodzielny referent - tel  91 449 43 05
 6. lic. Karolina Nowakowska - specjalista - tel. 91 449-43-05

Hotele Asystenta

 1. mgr Halina Ziemichód - kierownik Hotelu Asystenckiego - ul. Szwoleżerów 3 tel. 91 449- 48-52,
 2. mgr Anna Dąbkowska- zastępca kierownika Hotelu Asystenckiego- ul. Chopina 51 tel. 91 449-64-95

Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Windykator 

 1.  mgr Anna Dębowska - Główny Windykator - tel. 91 449- 47-06

  *  czasowa nieobecność