Kontakt - Pion Kanclerza

Kanclerz - mgr Adrianna Gudzowska

Obsługa Sekretariatu Kanclerza

al. Piastów 17, 70 -310 Szczecin

tel. 91 449-41-20

e-mail: kanclerz@zut.edu.pl

 

Z-ca Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych - mgr inż. Hubert Góralski

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin

tel. 91 449-45-59

e-mail: Hubert.Goralski@zut.edu.pl