Aktualności Działu Socjalnego

Świadczenie pieniężne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświatecznym 02.10.2018 16:00

Dział socjalny informuje że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym.

Pomoc socjalna przyznawana jest na wniosek uprawnionego.

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, określonej na podstawie wysokości miesięcznego dochodu osiągniętego w 2017 r., przypadającego na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z § 8 i 12 Regulaminu ZFŚS).

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku.

W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie  do wypoczynku w 2018 r. lub w przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej prosimy o złożenie oświadczenia o wysokości dochodu za 2017 r. i ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączenie odpowiednich dokumentów.

 

Wysokość świadczenia pieniężnego w 2018 r.

 

grupaIIIIIIIVV
dochód0-870871-13501351-21002101-3700powyżej 3700
kwota brutto950850750650550

 

Prosimy o zgłaszanie się  do 31 października 2018 r. z wypełnionym wnioskiem do Działu Socjalnego ZUT,  BJM, Al.Piastów 48

pokój 25 i 26 w godzinach 10.00-14.00

 

Wniosek_o_przyznanie_świadczenia_związanego_ze_zwiększonymi_wydatkami_w_okresie_przedświątecznym