Aktualności Działu Socjalnego

Ostateczny termin składania wniosków o świadczenia socjalne z ZFŚS w 2021 r. 08.11.2021 11:14

Dział Socjalny informuje, że na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§27 pkt. 2 wnioski o świadczenia socjalne przyjmowane będą do 20.11.2021 r.