Aktualności

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej 09.11.2022 07:24

Rektor i Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Piotra Podleśnego, która odbędzie się w poniedziałek, 5 grudnia 2022 r.

 

Tytuł rozprawy:

„Repartycja środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce”

 

 

Promotor:                               dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT     

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Promotor pomocniczy:           dr Marzena Rydzewska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzenci:                             dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci udziału drogą e-mailową na adres: senat@zut.edu.pl, do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

Z  pracą doktorską  można zapoznać się na Wydziale  Ekonomicznym  ZUT, przy ul. Żołnierskiej 47, w Szczecinie.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie.