Aktualności Działu Socjalnego

Odbiór biletów na impreze choinkową do Pleciugi od 6 grudnia 2023 r. 05.12.2023 15:06

Dział Socjalny zaprasza po odbiór biletów do Pleciugi od 6 grudnia 2023 r.

Bilety będą wydawane w kolejności przyjścia.

Jeżeli pracownik nie może osobiście odebrać biletów, może w jego imieniu zrobić to ktoś inny na podstawie pisemnego upoważnienia lub wysłanego na choinka@zut.edu.pl

Miejsce odbioru: Dział Socjalny, BJM, al. Piastów 48, pok. 26, w godz. 09.00-15.00