Aktualności Działu Socjalnego

Ostateczny termin składania wniosków o świadczenia socjalne w 2023 r. 06.11.2023 12:11

Dział Socjalny informuje, że na postawie Regulaminu ZFŚS § 27 pkt. 2 wnioski o świadczenia socjalne będą przyjmowane tylko do 20.11.2023 r.