Aktualności Działu Socjalnego

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2023 r. 24.10.2023 10:39

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  28.11.2023 r. 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 20.11.2023 r.