Aktualności Działu Socjalnego

Pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej po wakacjach 08.08.2023 13:11

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 26.09.2023 r.

Wnioski o zapomogi losowe i socjalne oraz pożyczki mieszkaniowe przyjmowane będą do 19.09.2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie rozpatrzone będą na kolejnym posiedzeniu Komisji Socjalnej.