Aktualności Działu Socjalnego

Pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej w 2023 r. 08.12.2022 12:03

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 24.01.2023 r.

Wnioski o zapomogi socjalne i losowe oraz pożyczki mieszkaniowe przyjmowane będą do 17.01.2023 r.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu komisji.