Aktualności Działu Socjalnego

Rezerwacja miejsc w ośrodkach wypoczynkowych ZUT w 2022 r. 27.12.2021 14:50

Dział Socjalny informuje, że rezerwacja miejsc w ośrodkach wypoczynkowych ZUT rozpocznie się od 03.01.2022 r. o godz. 8.00 tylko telefonicznie, ze względu na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Na potrzeby rezerwacji w pierwszym dniu zapisów udostępnione będą dwa numery telefonów: 914494305 oraz 914494404.

Rezerwacja będzie dotyczyła terminów przed i po sezonie tj.

  • Dziwnów ul. Kościelna 35, 35 a (budynek) termin rezerwacji od 03.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz od 27.08.2022 r. do 31.12.2022 r.
  • Łukęcin termin rezerwacji od 29.04.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz 27.08.2022 r. do 02.10.2022 r.

Po rezerwacji w terminie do 14 dni będzie pobierana zaliczka w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień pobytu (dotyczy rezerwacji przed i po sezonie). Całość należności za skierowanie należy uiścić na min. 2 tygodnie przed planowanym terminem pobytu.

  • W przypadku gdy do małego domku w Łukęcinie na 2 lub 3 noclegi jedzie jedna osoba koszt pobytu wynosi 100,00 zł. Jeżeli pobyt będzie dłuższy powyżej 4 noclegów koszt wyliczony zostanie na podstawie obowiązującego cennika.
  • Duże domki w Łukęcinie rezerwowane są dla minimum 2 osób.

Zwrot zaliczki lub wpłaty za niewykorzystany pobyt wyłącznie pod warunkiem sprzedaży skierowania lub z uwagi na udokumentowaną sytuację losową.

Rezerwacja na sezon letni tj. od 24.06.2022 r. do 26.08.2022 r. będzie prowadzona w marcu. Informacja o terminie i szczegółach rezerwacji będzie podana wcześniej na stronie głównej ZUT/dla pracownika oraz na stronie Działu Socjalnego/Aktualności.

Więcej informacji udziela Dział Socjalny tel. 914494305 lub ads@zut.edu.pl