Aktualności Działu Socjalnego

Świadczenie pieniężne związane z wydatkami w okresie zimowym - Emeryci ZUT 25.10.2022 12:06

Szanowni Państwo

informujemy, że ogłoszenie dostępne na stronie Działu Socjalnego dotyczące świadczenia pieniężnego związanego z wydatkami w okresie zimowym i adres pomoczimowa@zut.edu.pl dotyczy tylko pracowników. Wiadomość z informacją została wysłana automatycznie do wszystkich pracowników. Emeryci ZUT korzystający nadal z adresu służbowego otrzymali również tą wiadomość. Stąd wynika nieporozumienie.

Emeryci ZUT, którym powyższe świadczenia także przysługuje, zostali powiadomieni listownie o zasadach i terminach składania wniosków oraz jakie dokumenty należy przedstawić do wglądu. Do korespondencji dołączony był również wniosek, który jest inny niż dla pracownika.

Istnieje możliwość przesłania dokumentów skanem na adres: ads@zut.edu.pl

Jeżeli nie otrzymali państwo korespondencji do końca października to prosimy o kontakt z Działem Socjalnym tel. 91 449 41 24