Aktualności Działu Socjalnego

Świadczenie pieniężne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym dla emerytów i rencistów ZUT 14.09.2023 12:20

UWAGA!!! Ogłoszenie kierowane wyłącznie dla emerytów i rencistów ZUT (nie dotyczy emerytów zatrudnionych w ZUT na umowę o pracę, którzy będą składać wnioski na druku dla pracownika). Ogłoszenie dla pracowników ZUT pojawi się na stronie w terminie późniejszym.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dział Socjalny ZUT przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy materialnej finansowanej z ZFŚS dla emerytów i rencistów ZUT w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym. Pomoc ta przyznawana jest wyłącznie na wniosek uprawnionego (wniosek_pomoc zimowa _emeryci) (format:  doc, rozmiar:  36 kB).

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, określonej na podstawie wysokości miesięcznego dochodu osiągniętego w 2022 r., przypadającego na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z §  12 i 8 Regulaminu ZFŚS).

 Prosimy o zgłaszanie się osobiście w wyznaczonym terminie z dokumentami:

 • dowód osobisty,
 • legitymacja i decyzja ZUS,
 • w przypadku osób, które nie składały w 2023 r. wniosku o dofinansowanie do wypoczynku - deklaracja PIT za 2022 r.  uprawnionego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nazwiska zaczynające się literą:

 • od A do D w terminie od 18 do 22 września 2023 r.
 • od E do J  w terminie od 25 do 29 września 2023 r.
 • od K do K w terminie  od 2 do 6 października 2023 r.
 • od L do M w terminie od 9 do 13 października 2023 r.
 • od N do R w terminie od 16 do 20 października 2023 r.
 • od S do Ś w terminie od 23 do 27 października 2023 r.
 • od T do Ż w terminie od 30 października do 10 listopada 2023 r.

W celu uniknięcia kolejek prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

Emeryci i renciści, którzy nie będą mogli złożyć wniosku w wyznaczonym terminie proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem Socjalnym w celu ustalenia nowego terminu.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się, aby w imieniu uprawnionego wniosek złożyła inna osoba, na podstawie pisemnego upoważnienia wraz z przedłożeniem do wglądu wymaganych dokumentów osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Wnioski można składać:

 • osobiście: Dział Socjalny ZUT, al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, pokój 23 (parter) w godzinach 09.00-14.00

albo

 • listownie pocztą: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 71-310 Szczecin (z dopiskiem Dział Socjalny)

albo

 • elektronicznie: ads@zut.edu.pl (wniosek podpisany odręcznie i zeskanowany wraz z wymaganymi dokumentami).

Wypłata świadczenia 28 listopada 2023 r.

 • przelewem na wskazany we wniosku numer konta bankowego
 • w oddziałach banku - Santander Bank Polska S.A. Obsługę kasową dla ZUT prowadzą oddziały:

  oddział Santander Bank Polska S.A. w Szczecinienr oddziaługodziny otwarcia
  al. Niepodległości 26110.00-17.00  pon.-pt.
  ul. Rydla 50810.00-17.00  pon.-pt.

  Przypominamy, że z dniem 16 sierpnia 2015 r. zostały zlikwidowane kasy, mieszczące się w budynku Rektoratu ZUT przy al. Piastów 17 w Szczecinie, co powoduje brak możliwości odbioru świadczenia w kasie ZUT lub nadania przekazu pocztowego.

  Informujemy, że etapowo wysyłamy również korespondencję listowną.

  Więcej informacji pod numerem telefonu 91 449 41 24

  WNIOSEK_pomoc_zimowa_emeryci (format:  doc, rozmiar:  36 kB)