Aktualności Działu Socjalnego

Wysokość świadczenia pieniężnego zwiazanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym w 2023 r. 17.10.2023 11:44

Kanclerz oraz Związki Zawodowe ZUT uzgodniły wspólne stanowisko dotyczące podwyższenia kwoty świadczenia związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym dla pracowników, emerytów i rencistów ZUT.  Zwiększono wysokość świadczenia o 100 zł odpowiednio dla każdej z pięciu grup dochodowych w stosunku do kwot zaplanowanych w planie rzeczowo-finansowym na 2023 r.  z dnia 31.03.2023 r.

Świadczenie pieniężne ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym w 2023 r.

grupaIIIIIIIVV
dochód brutto 0-870 zł 871-1450 zł 1451-2150 zł 2151-4500 zł powyżej 4500 zł
kwota brutto 1150 zł 1050 zł 950 zł 850 zł 750 zł