Aktualności Działu Socjalnego

Zasady rezerwacji miejsc w ośrodkach wypoczynkowych ZUT na "Sezon 2022" 21.02.2022 11:46

Rezerwacja rozpocznie się 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 08.00 tylko telefonicznie.

W związku z unikaniem zgromadzeń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 i wytycznymi z Zarządzenia nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r. Dział Socjalny informuje, że w pierwszym dniu rezerwacji w pokoju 26 interesanci nie będą przyjmowani. Pokój 23 (dofinansowania, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe) będzie przyjmował interesantów bez zmian.

Na potrzeby rezerwacji udostępnione zostaną dwa numery telefonów:

  • 91 449 43 05 oraz 91 449 44 04

Dodatkowe ustalenia dotyczące rezerwacji:

  • Sezon "Lato 2022" dotyczy terminu od 24.06.2022 r do 26.08.2022 r.
  • Rezerwacja dotyczy ośrodków: Łukęcin, ul. Uzdrowiskowa 1 oraz Dziwnów, ul. Kościelna 35, 35a. 

Ośrodek w Dziwnowie ul. Kościelna 10 w bieżącym sezonie nieczynny, jest w trakcie budowy.

  • Rezerwacji dokonuje się na turnus tj. 7 dni (maksymalnie 2 turnusy na osobę). Turnusy trwają od piątku do piątku.
  • Po rezerwacji w terminie do 14 dni będzie pobierana zaliczka w kwocie 100,00 zł (za turnus). Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji. Całość należności za skierowanie należy uiścić na min. 14 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Zwrot zaliczki lub wpłaty za niewykorzystany pobyt wyłącznie pod warunkiem sprzedaży skierowania lub z uwagi na udokumentowaną sytuację losową.
  • Od 1 marca 2022 r. będą obowiązywały nowe cenniki za usługi wypoczynkowe (cennik OW Dziwnów, cennik OW Łukęcin).
  • Informacja o działalności kuchni w OW Dziwnów w sezonie (termin rozpoczęcia, godziny wydawania posiłków, cennik) zostanie podana na stronie Działu Socjalnego / Aktualności w czerwcu przed rozpoczęciem sezonu.