Aktualności Działu Socjalnego

Zgłoszenie na choinkę - aktualizacja 13.11.2023 r. 09.10.2023 11:31

Szanowni Państwo,

po kilku latach nieobecności wracamy do organizacji przedstawień świątecznych w Pleciudze. Impreza choinkowa z Mikołajem odbędzie się 17.12.2023 r. (niedziela) w godz. 11.00 i 13.30. Ilość miejsc na każdą godzinę jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). W związku z tym prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Działu Socjalnego.

Zawartość paczki będą stanowiły słodycze.

Pracownik na wniosku dokonuje tylko jednej opcji wyboru dla każdego dziecka, zaznaczając symbol [x] w wybranym polu (paczka albo impreza choinkowa).

Świadczenie przyznawane jest na wniosek uprawnionego pracownika. Uprawnione do świadczenia są dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, współmałżonków) od 1 do 13 roku życia. Na podstawie Regulaminu ZFŚS § 16 wiek dziecka ustala się rocznikowo. W tym roku dotyczy to dzieci urodzonych w latach od 2010 do 2022.

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2023 r. lub zmiany sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej prosimy o złożenie oświadczenia o wysokości dochodu za 2022 r. i aktualnej ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączenie odpowiednich dokumentów.

Kompletne wnioski będą przyjmowane do 31 października 2023 r.

  • pocztą elektroniczną na adres: choinka@zut.edu.pl

albo

  • pocztą wewnętrzną

albo

  • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, pok. 26 w godzinach 08.00 - 15.00.

Z uwagi na konieczność określenia szczegółowej ilości paczek do zamówienia, prosimy o zachowanie terminu składania wniosków tj. do 31 października 2023 r.

Brak już wolnych miejsc na imprezę choinkową

Wniosek_choinka  (format:  doc, rozmiar:  57 kB)

Wniosek_choinka_dc (format:  docx, rozmiar:  25 kB)