Aktualności Działu Socjalnego

Zmiany w wysokości świadczeń z ZFŚS 28.04.2022 14:46

Dział Socjalny informuje, że w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi zostały wprowadzone zmiany w świadczeniach z ZFŚS.
Od kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa tabela wysokości przyznawanych świadczeń o dofinansowanie do wypoczynku. Zwiększona została również wysokość kwot przyznawanych pożyczek mieszkaniowych oraz wprowadzono nowe dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Informujemy, że do wniosków złożonych do 31 marca 2022 r. wyrównań nie będzie.