Technologia żywności i żywienia

 

PRACE NAUKOWE 

GRAŻYNA BORTNOWSKA R-253

Retencja substancji zapachowych w emulsjach spożywczych typu o/w o różnej zawartości fazy olejowej

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto

 

ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA-WĄS

Rożnorodność społeczności drożdży w estuarium Odry i ich wpływ na rozwój ichtiofauny

Szczecin 2010, cena 25,20 zł brutto

 

ARTUR CIEMNIAK

Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto 

 

IZABELA DMYTRÓW

Wybrane czynniki technologiczne jako determinanty jakości sensorycznej i stabilności przechowalniczej serów twarogowych kwasowych

Szczecin 2012, cena 28,35 zł brutto

 

ROBERT Z. IWAŃSKI

Możliwości wykorzystania wybranych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego jako czynnika poprawiającego przydatność technologiczną i żywieniową pieczywa pszenżytniego

Szczecin 2013, cena 30,00 zł brutto

ISSN 978-83-7663-166-0

 

JOANNA SADOWSKA

Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia. Badania modelowe

Szczecin 2012, cena 17,85 zł brutto

 

MAŁGORZATA SOBCZAK

Wpływ profilu histochemicznego i grubości włókien wybranych mięśni u bydła na ich jakość kulinarną i przydatność do produkcji wyrobów masowych

Szczecin 2010, cena 18,90 zł brutto

 

AGATA WITCZAK

Studium obecności kongenerów PCB w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu technologicznego na poziom tych związków

Szczecin 2013, cena 25,00 zł brutto

 

 

 

SKRYPTY

Praca zbiorowa pod redakcją MARIOLI FRIEDRICH

Fizjologia żywienia człowieka. Skrypt do ćwiczeń (II wydanie)

Szczecin 2013, cena 18,00 zł brutto

 

Praca zbiorowa pod redakcją MARIOLI FRIEDRICH

Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt (II wydanie)

Szczecin 2013, cena 13,65 zł brutto

 

 

MONOGRAFIE

Praca zbiorowa pod redakcją EDWARDA KOŁAKOWSKIEGO, WŁODZIMIERZA BEDNARSKIEGO, STANISŁAWA BILECKIEGO

Enzymatyczna modyfikacja składników żywności

Szczecin 2005, cena 63,00 zł brutto