Aktualności

Uwaga studenci! Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie ogłasza akcję pn. „Twój lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na czas studiowania”. 27.10.2017 14:36

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie podjął działania związane z wzmacnianiem potencjału zdrowotnego studentów.

Jednym z nich jest podjęcie akcji „Twój lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na czas studiowania”, skierowanej głównie do studentów zamiejscowych, którzy mogą złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki bądź położnej w jednej z wymienionych poniżej placówek SPZOZ.

WYKAZ PLACÓWEK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH w SZCZECINIE

  • Przychodnia Specjalistyczna, Al. Wojska Polskiego 97, Szczecin, tel. 91 422 12 87, 91 422 12 45, czynna w godz. 7.30 – 18.00
  • Przychodnia Ogólna ZUT, ul. Bohaterów Warszawy 51, Szczecin, tel. 91 449 45 05, 91 449 44 22, czynna w godz. 7.30 – 18.00
  • Przychodnia Ogólna Akademii Morskiej, ul. Starzyńskiego 8/9, Szczecin, tel. 91 480 97 73 czynna w godz. 7.30 – 18.00
  • Przychodnia Ogólna ZUT, ul. Chopina 51 A, Szczecin tel. 91 452 58 08, czynna w godz. 7.30 – 18.00
  • Przychodnia Ogólna Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Bohaterów Warszawy 75, Szczecin tel. 91 444 28 70 czynna w godz. 7.30 – 18.00

Zapraszamy!