Aktualności

SKN Mikrobiologów na podium 25.05.2012 09:10

W dniach 10-11 maja 2012 roku podczas XVII Międzynarodowej Konferencji
Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu organizowanej przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, studenci Studenckiego Koła Naukowego
Mikrobiologów zajęli I i III miejsce w Sekcji Biotechnologii.
I  miejsce za pracę pt. „Ocena adhezji drobnoustrojów chorobotwórczych
do nici  chirurgicznych  wykonanych  z  różnych  materiałów”  -  Anna
Żywicka.

III    miejsce    za    pracę    pt.    „Aktywność    enzymatyczna   i
przeciwdrobnoustrojowa bakterii z rodzaju Streptomyces wyizolowanych z
podłoży i ziemi ogrodniczych” - Dorota Peitler.


W dniach 15-16 maja 2012 roku podczas Międzynarodowego Seminarium Kół
Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, organizowanego
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, studenci
Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów zajęli II i III miejsce w
Sekcji Nauk Biologicznych (Panel Nauk Eksperymentalnych).
II  miejsce  za  pracę pt. „Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości
metali o różnym składzie pierwiastkowym”  - Anna Żywicka.
III  miejsce  za pracę pt. „Porównanie metod izolacji genomowego DNA z
bakterii Streptomyces spp.” - Adrian Augustyniak.


W  dniach  21 - 22 maja 2012 roku podczas  II  Międzynarodowej Sesji
Studenckich Kół Naukowych w Krakowie organizowanej przez Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, studenci Studenckiego Koła
Naukowego Mikrobiologów zajęli II miejsce.
II miejsce za pracę pt. „Adhezja bakterii chorobotwórczych do
powierzchni metalowych o różnym składzie pierwiastkowym” – Anna Żywicka.

Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów jest dr
inż. Karol Fijałkowski. Koło działa na Wydziale Biotechnologii i
Hodowli Zwierząt ZUT.

 

Zdjęcia z tego wydarzenia na stronie:

www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/4018.html

 

Dawid Dawidowicz