Aktualności

Sukcesy Studenckich Kół Naukowych na Konferencji we Wrocławiu 22.05.2013 14:03

 

W dniach 16-17 maja 2013 r., podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Żywienia Człowieka, reprezentowanego przez Katarzynę Adamczyk i Dorotę Budę, oraz współautorzy artykułu Dorota Andruszewska i Tomasz Bebkiewicz, zajęli w sekcji Technologicznej - I miejsce za wyniki badań pt.: „Ocena na modelu zwierzęcym wpływu różnych rodzajów cukrów prostych oraz dwucukrów na wybrane parametry gospodarki węglowodanowo – lipidowej”.

Opiekunem sekcji fizjologicznej SKN Fizjologów Żywienia Człowieka, której członkowie są odpowiedzialni za uzyskany wynik, jest dr hab. inż. Joanna Sadowska, a Koło działa przy Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy.

W sekcji Ekonomicznej studentkom ze Studenckiego Koła naukowego Promar Agnieszce Łuczak oraz Dominice Misztela także przyznano I miejsce za referat pt. „Współczesne trendy kształtujące marketing wirusowy”.

Opiekunem naukowym koła jest dr Piotr Nowaczyk, a koło dział przy Katedrze Marketingu na Wydziale Ekonomicznym ZUT.

Na tej samej konferencji członek studenckiego Koła naukowego Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej Pan Michał Kubaj zajął I miejsce w sekcji Towaroznawczej za pracę pt. „Analiza autentyczności ryb dostępnych w nadmorskich smażalniach w sezonie letnim 2012 roku z wykorzystaniem technik molekularnych”.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej jest dr inż. Wojciech Sawicki. Koło działa przy Katedrze Mikrobiologii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Ponadto II miejsce w sekcji Towaroznawczej zajęła studentka Krystyna Dudaniec członkini Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Genetycznej i Komórkowej „Tritirium” za pracę, pt. „Wpływ stężenia CaC12 na wydajność transformacji komórek kompetentnych E.coli”.Z tego samego koła naukowego Pan Krzysztof Lisowski zajął I miejsce. 

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Andrzej Dybus, a koło działa przy Zakładzie Cytogenetyki Molekularnej na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

 

 

Z kolei w sekcji biologii i hodowli zwierząt I miejsce zajęli studenci: Paulina Bośko, Magdalena Jaszczuk, Paula Kawecka, Katarzyna Szczepanik, Areta Sylwestrzak, ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt, którzy są autorami referatu, pt. Wpływ dodatku laktozy w diecie na nerkowe wydalenie wody u cieląt noworodków. Opiekunem SKN Fizjologii Zwierząt jest dr inż. Katarzyna Michałek, a koło działa przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

 

Wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom naukowym serdecznie gratuluję.

dr Dawid Dawidowicz


Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego