295 (22) 2012

 

SPIS TREŚCI

 

Marzena Gibczyńska, Sławomir Stankowski, Jacek Mazur, Leokadia Lewandowska  

Zawartość cynku i miedzi w trawie Festulolium braunii i podłożach wykonanych z popiołów  z węgla wzbogaconych materią organiczną i aktywnymi mikroorganizamami (format:  pdf, rozmiar:  159 kB)

 

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan  

Wpływ zróżnicowanej dawki odpadu popieczarkowego na cechy jakościowe muraw trawnikowych (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

 

Kazimierz Jankowski, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski

Ocena odrastania muraw trawnikowych z udziałem śmiałka darniowego (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 

Ryszard Malinowski, Marcin Kubus, Edward Meller, Marta Wojcieszczuk

Parametry fizyczne mieszanek kamienno-glebowych polecanych do uprawy drzew i krzewów w aglomeracjach miejskich i terenach zdegradowanych (format:  pdf, rozmiar:  463 kB)

 

Ireneusz Ochmian, Piotr Chełpiński, Rafał Rozwarski, Roman Strzelcki, Paweł Pantecki, Ludmil Angelov, Bojan Stalev

Jakość owoców dwóch odmian winorośli oraz wpływ sposobu ich maceracji  na barwę moszczu (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

 

Jacek Sosnowski

Wpływ użyźniacza glebowego na efektywność nawożenia azotem mieszanek Festulolium braunii z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową (format:  pdf, rozmiar:  157 kB)

 

Małgorzata Szczepaniak, Danuta Kulpa

Reakcja linii Lycopersicum peruvianum L. na zasolenie w kulturach  (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)in vitro (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)

  

CONTENTS

 

Marzena Gibczyńska, Sławomir Stankowski, Jacek Mazur, Leokadia Lewandowska

Zink and copper content in Festulolium braunii grass and it it’s beddings composed of coal ash and enriched with organic matter and active microorganisms (format:  pdf, rozmiar:  159 kB)

Kazimierz Jankowski, Wiesław  Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan

The influence of different mushroom’s refuse dose on the features quality of turf lawns (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

Kazimierz Jankowski, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski

Estimation of  turf lawns regrowth with tufted hairgrass share (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

Ryszard Malinowski, Marcin Kubus, Edward Meller, Marta Wojcieszczuk

Physical parameters of structural soils recommended for tree and shrubs cultivation on urban and degraded areas (format:  pdf, rozmiar:  463 kB)

Ireneusz Ochmian, Piotr Chełpiński, Rafał Rozwarski, Roman Strzelcki, Paweł Pantecki, Ludmil Angelov, Bojan Stalev

The fruits quality and influence of maceration methods on  their  fruit juice colour in two cultivars of wingrapes (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

Jacek Sosnowski

The effect of soil’s  medium amendment on efficiency of nitrogen fertilization of Festololium braunii mixtures with red clover and alfalfa (format:  pdf, rozmiar:  157 kB)

Małgorzata Szczepaniak, Danuta Kulpa

Response of Lycopersicum peruvianum L. line to salinity in vitro culture (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)