Aktualności

Absolwent ZUT nagrodzony w konkursie Młodzi Innowacyjni 2021 16.11.2021 11:57

Praca magisterska obroniona przez Grzegorza Maślaka na Wydziale Elektrycznym ZUT otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace z zakresu automatyki, robotyki i pomiarów Młodzi Innowacyjni 2021.

 

W opracowaniu pt. „Predykcyjne sterowanie systemem aktywnego zawieszenia w samochodzie” laureat stworzył kompletny system predykcyjnego sterowania zawieszeniem aktywnym ze sprzężeniem od estymowanego stanu. Dokonał w nim również adaptacji modelu matematycznego na podstawie literatury oraz na potrzeby rozważanego systemu sterowania wyznaczono jego dyskretny odpowiednik. Promotorem wyróżnionej pracy był dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT.

Korzystając z dostępnych źródeł, Grzegorz Maślak zaprezentował w sposób przekrojowy teoretyczne podstawy sterowania predykcyjnego, zaczynając od sterowania optymalnego bez ograniczeń, poprzez sterowanie optymalne z ograniczeniami, na sterowaniu z przesuwnym horyzontem kończąc, co pozwoliło na pełniejsze ujęcie rozważanego problemu i zaprezentowanie wykorzystywanych narzędzi.

Wyróżniony absolwent Wydziału Elektrycznego porównał układ sterowania predykcyjnego z wybranymi, alternatywnymi metodami sterowania zawieszeniem tzn. z układem wyposażonym w bardzo zbliżony do regulatora predykcyjnego regulator liniowo-kwadratowy, a także
z zawieszeniem pasywnym. W przypadku drugim, badania wykazały, że z uwagi na charakterystykę obiektu, podniesienie komfortu musi skutkować spadkiem właściwości jezdnych i odwrotnie, natomiast uzyskany przy wykorzystaniu zawieszenia aktywnego bilans zysków i strat okazał się znacznie bardziej korzystny na tle zawieszenia pasywnego, szczególnie pod kątem komfortu jazdy oraz wychyleń zawieszenia.

Organizatorem konkursu „Młodzi Innowacyjni” jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych.

Mgr inż. Grzegorz Maślak jest tegorocznym absolwentem Wydziału Elektrycznego. Obecnie kształci się w Szkole Doktorskiej ZUT.

Na zdjęciu Grzegorz Maślak