Aktualności

Drugie Forum Uczelni Przyrodniczych 28.03.2022 12:43

Współpraca z Lasami Państwowymi, akademickie sadzenie drzew, wsparcie studentów z Ukrainy – między innymi o tym, rozmawiali uczestnicy II Forum Uczelni Przyrodniczych w Szczecinie. Prof. Stefan Stojałowski podczas wykładu otwarcia pt. ,,Poznanie pełnej sekwencji DNA genomu żyta", opowiedział o wynikach badań zwieńczonych opisaniem genomu żyta, nad którym naukowcy z całego świata pracowali 4 lata.

 

Forum Uczelni Przyrodniczych, działa od czerwca 2021 roku i jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. FUP zrzesza jedenaście samorządów studenckich uczelni przyrodniczych i rolniczych, które wchodzą w skład Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych
i Przyrodniczych.

Do jego zadań należy m.in.: reprezentowanie środowiska studenckiego uczelni przyrodniczych i rolniczych, wspieranie samorządów studenckich wchodzących w skład forum, nawiązywanie współpracy oraz integracja środowiska studenckiego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczelni przyrodniczych i rolniczych.

 

Zjazd przedstawicieli samorządów studenckich z uczelni przyrodniczych odbył się po raz drugi. Studenci rozmawiali o wsparciu studentów z Ukrainy, działaniach prowadzonych na rzecz FUP, powstaniu strony internetowej, możliwej współpracy z Lasami Państwowymi oraz Konferencją Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

Jednym z tematów było również zaplanowanie wspólnego panelu dyskusyjnego na konferencjach dotyczących przyrody i perspektyw nowoczesnego rolnictwa oraz akademickiego sadzenia drzew z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.

Tego dnia samorządy studenckie ze wszystkich uczelni przyrodniczych w całej Polsce, planują zorganizować wspólny piknik, podczas którego zostaną posadzone drzewa oraz posprzątane lasy i parki – zapowiedział Marcin Witkowski, przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów ZUT.

W ciągu czterech dni uczestnicy szczecińskiego forum wzięli udział w dyskusjach, wykładach oraz warsztatach przygotowanych przez ZUT. Nasi naukowcy przybliżyli uczestnikom temat diagnostyki ultrasonograficznej żeńskiego układu rozrodczego, roli owadów zapylających w życiu człowieka, mikroglonów i ich hodowli, wykorzystania biomasy na cele energetyczne czy produkcji wina.

Forum Uczelni Przyrodniczych na ZUT zorganizowano w połowie marca (10-13.2022 r.). Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli: prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT Olgierd Geblewicz, zachodniopomorski marszałek oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. W tegorocznym forum wzięło udział 35 osób.