lista kierunków - wydziały

Wykaz kierunków i form studiów – rekrutacja na rok akademicki 2024/2025
WYDZIAŁ KIERUNKI STUDIÓW FORMY STUDIÓW
stacjonarne niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt biotechnologia S1 S2 N1 N2
Biotechnology S2
kynologia S1 S2 NI N2
zootechnika S1 S2 N1 N2
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo S1 S2 N1 N2
budownictwo - inżynier europejski S1
Civil Engineering S2
inżynieria środowiska S1 S2 N2
Wydział Ekonomiczny Economics S1
ekonomia S1 S2 N1 N2
gospodarka turystyczna S1
zarządzanie S1
Wydział Elektryczny automatyka i robotyka S1 S2
elektrotechnika S1 S2 N1 N2
teleinformatyka S1 S2
Wydział Informatyki informatyka S1 S2 N1 N2
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki energetyka S1 S2 N1 N2
inżynieria materiałowa S1 S2 N1 N2
inżynieria transportu S1 S2 N1 N2
Materials Engineering S2
mechanika i budowa maszyn S1 S2 N1 N2
mechanika i robotyzacja przemysłu S1
mechatronika S1 S2 N2
technologie materiałowe i spawalnicze S1
zarządzanie i inżynieria produkcji S1 S2 N1 N2
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa agrobioinżynieria S1
architektura krajobrazu S1 S2 N2
ochrona środowiska S1 S2 N1 N2
odnawialne źródła energii S1 S2 N1 N2
ogrodnictwo S1 S2 N1 N2
rolnictwo S1 S2 N1 N2
uprawa winorośli i winiarstwo S1 N1
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Aquaculture and Fisheries S1
dietetyka S1 N1
ichtiologia i akwakultura S1 S2
mikrobiologia S1 S2
technologia żywności i żywienie człowieka S1 S2 N1 N2
Wydział Techniki Morskiej i Transportu bezpieczeństwo techniczne S1
chłodnictwo i klimatyzacja S1
logistyka S1 S2
oceanotechnika S1 S2
transport S1 S2
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej chemia S1
Chemical Engineering S1 S2
inżynieria chemiczna i procesowa S1 S2 N1 N2
inżynieria materiałów i nanomateriałów S2
inżynieria w medycynie S1
Materials Science and Engineering S1
technologia chemiczna S1 S2
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024
WYDZIAŁ KIERUNKI STUDIÓW FORMY STUDIÓW
stacjonarne niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt biotechnologia S1 S2 N1 N2
Biotechnology* S2
kynologia S1 S2 NI N2
zootechnika S1 S2 N1 N2
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo S1 S2 N1 N2
budownictwo - inżynier europejski S1
Civil Engineering* S2
inżynieria środowiska S1 S2 N2
Wydział Ekonomiczny Economics* S1
ekonomia S1 S2 N1 N2
gospodarka turystyczna S1
Wydział Elektryczny automatyka i robotyka S1 S2
elektrotechnika S1 S2 N1 N2
teleinformatyka S1 S2
Wydział Informatyki informatyka S1 S2 N1 N2
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki energetyka S1 S2 N1 N2
inżynieria materiałowa S1 S2 N1 N2
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych S1 N1
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 S1
inżynieria transportu S1 S2 N1 N2
Materials Engineering* S2
mechanika i budowa maszyn S1 S2 N1 N2
mechanika i robotyzacja przemysłu S1
mechatronika S1 S2 N2
projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich S1
technologie materiałowe i spawalnicze S1
zarządzanie i inżynieria produkcji S1 S2 N1 N2
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa agrobioinżynieria S1
architektura krajobrazu S1 S2 N2
ochrona środowiska S1 S2 N1 N2
odnawialne źródła energii S1 S2 N1 N2
ogrodnictwo S1 S2 N1 N2
rolnictwo S1 S2 N1 N2
uprawa winorośli i winiarstwo S1 N1
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Aquaculture and Fisheries* S1
ichtiologia i akwakultura S1 S2
mikrobiologia S1 S2
technologia żywności i żywienie człowieka S1 S2 N1 N2
Wydział Techniki Morskiej i Transportu bezpieczeństwo techniczne S1
budowa jachtów S1
chłodnictwo i klimatyzacja S1
logistyka S1 S2
oceanotechnika S1
transport S1 S2
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej chemia S1
Chemical Engineering* S1 S2
inżynieria chemiczna i procesowa S1 S2 N1 N2
inżynieria materiałów i nanomateriałów S2
inżynieria w medycynie S1
Materials Science and Engineering* S1
technologia chemiczna S1 S2
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 - studia podyplomowe
WYDZIAŁ KIERUNKI STUDIÓW
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Rehabilitacja zwierząt
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Bezpieczeństwo i higiena pracy
Gospodarka wodna
Wydział Ekonomiczny Rachunkowość
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wydział Elektryczny Transformacja energetyczna
Wydział Informatyki Programowanie komputerów
Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Cyberbezpieczeństwo
Administrator Microsoft Windows Server
Administrator VMware vSphere
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością
Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Gospodarka odpadami
Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Towaroznawstwo zielarskie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa brak
Wydział Techniki Morskiej i Transportu brak
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej brak
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 - studia podyplomowe
WYDZIAŁ KIERUNKI STUDIÓW
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Rehabilitacja zwierząt
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Ekonomiczny Rachunkowość
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wydział Elektryczny brak
Wydział Informatyki Programowanie komputerów
Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Gospodarka odpadami
Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa brak
Wydział Techniki Morskiej i Transportu brak
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej brak
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 - Szkoła Doktorska
WYDZIAŁ RODZAJ STUDIÓW
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Szkoła Doktorska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Doktorska
Wydział Ekonomiczny Szkoła Doktorska
Wydział Elektryczny Szkoła Doktorska
Wydział Informatyki Szkoła Doktorska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Szkoła Doktorska
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Szkoła Doktorska
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Szkoła Doktorska
Wydział Techniki Morskiej i Transportu Szkoła Doktorska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Szkoła Doktorska
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 - Szkoła Doktorska
WYDZIAŁ RODZAJ STUDIÓW
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Szkoła Doktorska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Doktorska
Wydział Ekonomiczny Szkoła Doktorska
Wydział Elektryczny Szkoła Doktorska
Wydział Informatyki Szkoła Doktorska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Szkoła Doktorska
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Szkoła Doktorska
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Szkoła Doktorska
Wydział Techniki Morskiej i Transportu Szkoła Doktorska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Szkoła Doktorska